Bọn người này tuỳ tiện bày ra trò mèo để gây khó khăn và cướp tiền của dân một cách trắng trợn