Bọn người này tuỳ tiện bày ra trò mèo để gây khó khăn và cướp tiền của dân một cách trắng trợn

Bọn người này tuỳ tiện bày ra trò mèo để gây khó khăn và cướp tiền của dân một cách trắng trợn, tôi cũng là người phải đi từ 5 giờ sáng để đổi GPLX tại sở GTVT. Hà Nội có trụ sở tại Quận Hà Đông, song chờ mãi tới trưa vẫn không làm được, vì lúc này những nhân viên ở đây còn đang “bận” làm cho những người không có tên trong danh sách đã đăng ký theo thứ tự để kiếm tiền “ngoài luồng”. Khi người dân chưa hiểu được rằng đây là “kế hoạch riêng” của họ nên cũng đưa hồ sơ vào thì lập tức bị những nhân viên này quát mắng xối xả…! Năm nay tôi cũng đã gần 70 tuổi cũng đã từng tham gia 2 cuộc chiến tranh chống Mỹ và chống tàu, nhưng chưa bao giờ thấy một xã hội nào quá buông lỏng quản lý những người làm việc trong các bộ máy công quyền đến như vậy…! Vừa lộng hành, vừa chỉ biết nghĩ ra đủ trò để sách nhiễu và móc túi của dân, phá hoại đất nước..! Không có tư cách gì để mà mở mồm nói mình là công bộc của dân….!!!