Các bạn chê không có dép đi

1  
Các bạn chê không có dép đi, mua hẳn em cá sấu về cưỡi vậy =))))))
See Translation