Chạy đua mãi mới bắt được 1 em gọng cận Burberry với giá 3tr2 :((((

1 1 1 1  
Chạy đua mãi mới bắt được 1 em gọng cận Burberry với giá 3tr2 :((((
See Translation