Chị rất lấy làm hạnh phúc khi chào đón 1 tiểu đoàn Bbr đen về sẵn với giá yêu nhắm

1 1 1 1 1  
Chị rất lấy làm hạnh phúc khi chào đón 1 tiểu đoàn Bbr đen về sẵn với giá yêu nhắm, chỉ 5trX <3 <3
Bbr vừa sang vừa xịn, giá lại tốt quá chừng 🙂
Hi vọng em sẽ nhanh hết vèo vèo không phụ công chị nhập sẵn nhiều thế nhé 🙂
See Translation