Có sẵn em ý mà lưỡng lự lắm luôn :((((

1  
Có sẵn em ý mà lưỡng lự lắm luôn :((((
Sale tốt quá trời. Mà đẹp nữa chứ ><
See Translation