Cuối tuần nhà ko có gì ngoài nhận và đóng hàng cho khách

Cuối tuần nhà ko có gì ngoài nhận và đóng hàng cho khách. Đồng hồ tuần vừa rồi mọi người đặt, đầu tuần sau sẽ chuyển về Hà Nội a!