Dòng sản phẩm E đã bán ngay từ ngay đầu tiên cho đến nay cũng mấy năm rồi cơ mà vẫn giữ vững chõ đứng