Ha ha

Ha ha, ở VN giờ khui bất kỳ thứ đồ ăn đồ uống nào cũng đen thui mà thôy. Hẽy bắt đầu từ nguồn gốc giống cây trồng các loại và kính thưa các loại hóa chất. Cái thứ nào quảng cáo là “ăn tốt lém”, bổ lém” ngọy cũng hổng dám tin nó tốt đâu, xyệt ă !
Đầu óc bọn vịt ngan nhỏ mọn bomera ! Ngọy từng hót ở đâu đó rồi, thôy ngọy nhắc lợi vúy dụ thói ích kỷ sẽ tiêu diệt bềy vịt ngan như nào nghen.
– Nhà con A trồng 10 luống rau, nó sẽ chừa lại 1, 2 luống không phun không xịt, để dành cho nhà nó ăn, dư thừa thì dòng họ cóc nhái nhà nó ăn. Còn 9 luống kia tha hồ phun xịt cho đã đời tươi tốt, to đẹp đem bán người ta mới thích, mới dễ có tiền mần giàu chớ ! Rau nhà trồng, chỉ cần đi mua Lon về thôy.
– Nhà thằng B nuôi 10 con Lon, nó sẽ thúc cám kích thích tăng trọng, siêu nạc nèy nọ ít nhất 8 con, để nuôi đỡ cực, bán cho được giá. Còn 2 con nó nuôi thiệt sạch, Lon to Lon lớn chậm rì rì, không thúc cám tăng trọng hay là kích thích gì Lon để dành cho nhà nó mần thịt, dư thừa thì dòng họ ếch ễnh ương nhà nó đều được ăn Lon nhiều mỡ. Nhà có sẵn Lon nên chỉ phải tìm mua “rau sạch” mà thôy.
Khốn nỗy, 2 đứa chết tiệt A và B đều mua phải đồ đểu của nhau. Chưa kể 2 đứa nèy còn là nguyên nhơn cho chúng ta, những con C tội nghiệp, đã hổng có miếng đất nuôi rau sạch lại còn chẳng có lon nhà trồng, đành phải mua rau mua lon, ăn để mà sống mà trèo lên mạng ăng ẳng “đời nó khốn nạn lém !” Adou !
Túm lợi, con na nó rất ư là khôn ranh. Nó cứ tống đống hóa chất qua để cho bọn vịt tự hại nhau là đủ rồi, hơi xức nào nó phải động tay động chưn tiêu diệt loài vịt ngan, phở hôm mấy đứa ?! Xuýa !