Khi người ốm mua thuốc

1 1 1  
Khi người ốm mua thuốc, thuốc Thái rất rất tốt nha mọi người, nên dù có ốm cũng sang đây mà mua nha, k đc thì ới cháu :))) Hội người cùng ốm giúp đỡ nhau
Lác đác mấy lần đi gom rồi
See Translation