Khi nói đến nước Pháp người ta thường nghĩ ngay đến cái nôi văn hóa của Châu Âu