Lưu mấy chục cái nhưng chưa cái nào thực hiện được quá 1 ngày

1 1 1 1  
Lưu mấy chục cái nhưng chưa cái nào thực hiện được quá 1 ngày
See Translation