Mặc dù chả thích cô đâu vì cô đẹp quá cơ mà yêu cô nên tôi lại phải vote đấy

1  
Mặc dù chả thích cô đâu vì cô đẹp quá cơ mà yêu cô nên tôi lại phải vote đấy.
Nhà mình ai mà iu quý mụ Diễm xấu xí thì vote cho mụ ấy giùm em nhé. Cho mụ ấy mau nổi váng em còn chuyển nghề sang làm bầu show.
Ke ke
See Translation