MỘT CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI CỦA BIA: KHÔNG PHẢI ĐỂ UỐNG ĐÂU NHÉ