Nếu k buôn Thái nữa quay sang Quảng Châu có được k cả nhà =))))))))

1  
Nếu k buôn Thái nữa quay sang Quảng Châu có được k cả nhà =))))))))
Không thì làm song song có ok k ạ
See Translation