Nhân dịp cụ Do Huu Luc tứ thập lục tuần đại khánh

Nhân dịp cụ Do Huu Luc tứ thập lục tuần đại khánh. Nam phụ lão ấu, dâu rể dòng họ Tiết có bức trướng mừng thọ. Mời các cụ Thachnnvn Ngoc, Thiên Vũ Anh, Binh Nguyen Thai, Tư Khương Bùi tối nay về Linh Đàm ăn khao thọ cụ trưởng họ!
Khâm thử!