Nhuộm tóc missa 7 ngày nhà em về đủ màu nhé khách ơi

1 1 1 1 1  
Nhuộm tóc missa 7 ngày nhà em về đủ màu nhé khách ơi .
GIÁ : 125k
NHUỘM 7 NGÀY SAU LA HẾT MÀU NHÉ KHÁCH
See Translation