Ômai đài loan vẫn xuất đều cho khách

1  
Ômai đài loan vẫn xuất đều cho khách.
Le: #80k
See Translation