Sẵn nhiều trăm cặp Biotin

1  
Sẵn nhiều trăm cặp Biotin. Đủ gội xả, chọn tẹt bô. Ai thiến nốt thì thiến đi. Ko mấy nữa giá tăng lại hỏi cuộc đời tại sao sinh ra bao nhiêu ngang trái thế
Lẻ:#430k/cặp
See Translation