Sáng dậy 1 cái sấp mặt mấy chục tin nhắn hỏi giảm cân

Sáng dậy 1 cái sấp mặt mấy chục tin nhắn hỏi giảm cân.
Chờ xíu em tư vấn nha.
See Translation