SỰ TỬ TẾ

SỰ TỬ TẾ
Cho và Nhận là hai điều trong đời ai cũng từng làm. Nhưng cảm xúc về nó thì mỗi người mỗi khác. Giống như một lọ hoa hồng, đẹp hay ít đẹp là nhờ vị trí đặt.
Cho thứ mình thấy là tốt, chưa chắc với người nhận đã ưng, kiểu như mình thấy cánh gà là ngon nhưng người được mời lại thích đui huyền.
Cho nên, trước khi cho, hãy cân nhắc một chút. Ngược lại, khi nhận, hãy bớt đòi hỏi một chút để biết vui với tấm chân tình.
Cho đi sự giúp đỡ, chưa chắc người nhận đã cảm được để mà quý, kiểu như thấy người già sang đường vội nhao ra đỡ nhưng cụ gạt phắt, cụ sợ bị móc túi!
Cho nên, khi giúp đỡ, cũng phải tuỳ người tuỳ lúc. Ngược lại, khi nhận sự giúp đỡ, hãy bớt hồ nghi để thấy sự tử tế ở đời.
Cho đi sự cảm thông, chưa chắc người nhận đã thấm được để mà vợi bớt khó khăn của họ, kiểu như bạn gặp một khách mua nhà, thấy người ta khó khăn éo le, tự dưng bạn đồng ý bán rẻ hơn giá định, nhưng họ sinh ngờ là bạn lừa.
Tự dưng, tài sản trong két nhà bạn cứ bị người lạ nỗ lực “chứng minh ngược” với bạn rằng nó không an toàn với họ.
Kì lạ cho những người như thế!
Khi bạn khó khăn đơn chiếc, hãy biết giữ niềm tin hồn hậu, bởi đời rất nhiều người tốt. Đó là niềm tin của trải nghiệm chứ không phải niềm tin giáo điều. Vì đời tôi gặp những người tốt thật tốt rồi, nên tôi luôn dị ứng với kiểu nhìn đời “vàng thau lẫn lộn”. Phải biết phân biệt, phải có thái độ và bản lĩnh rõ ràng trước cuộc đời.
Cho và Nhận, ở đời láo nháo này, quả thật là cần một niềm tin về sự tử tế, mới tử tế được.
Tử tế là gì, thì tra anh Gúc, anh ấy sẽ giải thích cặn kẽ.
Còn muốn thấu hiểu khách hàng để truyền tải và chuyển giao giá trị, có một cách là hãy tham dự buổi chia sẻ sau, anh diễn giả này sẽ giải thích cặn kẽ.
Nguồn: Nguyen Thu Huong
#PHÁT_TRIỂN_DOANH_NGHIỆP_VIỆT.