Tình hình là bên Mỹ vừa báo về là đi store bắt được em Gucci này giá yêu quá đáng

1 1  
Tình hình là bên Mỹ vừa báo về là đi store bắt được em Gucci này giá yêu quá đáng.
Sale tới 53% luôn !!!!!!!!!!!!!
See Translation