Tình hình là các nàng muốn mua đồng hồ ngon bổ rẻ thì bỏ qua album này quả là một thiếu sót :(((

1 1 1 1 1  
Tình hình là các nàng muốn mua đồng hồ ngon bổ rẻ thì bỏ qua album này quả là một thiếu sót :(((
P/s: đồng giá cho cả khách lẻ và khách buôn ạ 🙂
See Translation