Tình hình là các nàng muốn mua đồng hồ ngon bổ rẻ thì bỏ qua album này quả là một thiếu sót :(((