Trước khi mà em ấy hết sạch sẽ đợt sale này thì ta phải nhanh tay rước sẵn ít nhất 1 chiếc về cho chắc :((

1 1 1 1  
Trước khi mà em ấy hết sạch sẽ đợt sale này thì ta phải nhanh tay rước sẵn ít nhất 1 chiếc về cho chắc :((
Chứ không thì tiếc đứt ruột ><
See Translation