Trước khi mà em ấy hết sạch sẽ đợt sale này thì ta phải nhanh tay rước sẵn ít nhất 1 chiếc về cho chắc :((