Úi dồi ôi

Úi dồi ôi ! Sao facebook làm sao suốt từ qua tới giờ k vào được @@~
See Translation