Với một lớp da chết dày trên mặt mà quá trình rửa mặt hằng ngày không làm sạch hết được