Vùng da lưng tưởng như an toàn nhưng lại là khu vực khá nhạy cảm