Các bạn ơi shipper rất khổ chẵng sung sướng gì đâu bạn thử nghĩ xem đoạn duong đi về gần cả tiếng đồng hồ gian nan ngoài nắng