Công nhận là dùng Cetaphil tắm cho 2 bạn nhà mình mà như uống, tháng hết 2 chai Được cái nó quá thích nên chẳng bao h…