Cuối tuần nhà ko có gì ngoài nhận và đóng hàng cho khách