Hiếm khi nhân vật được mời quảng cáo cho các thương hiệu thời trang nội y lại là phụ nữ trung niên