Hồi xưa, mỗi khi đi tập dù hay bay dù về là cả lũ lại tụ tập nhà Quỳnh ăn rồi uống rượu vang thâu đêm, lên Đà…