Mặc dù chả thích cô đâu vì cô đẹp quá cơ mà yêu cô nên tôi lại phải vote đấy