Nếu k buôn Thái nữa quay sang Quảng Châu có được k cả nhà =))))))))