Nhắc đến dầu cá hẳn các Mẹ không còn xa lạ gì bởi sản phẩm’ĐA TÁC DỤNG’ này phần lớn đã có mặt trong ‘tủ thuốc’ bổ sung hàng ngày ở các gia đình Việt Nam