Oi các nước này hot từ tỷ nghìn năm rồi mà em chả quan tâm lắm