Thế quái nào mà món này tạo cơn sốt trong thời gian dài thế ko biết