Tình hình là bên Mỹ vừa báo về là đi store bắt được em Gucci này giá yêu quá đáng